امام علی (علیه السلام) نیز در اشاره به این حقیقت می فرمایند:«قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذرى است که در آن پاشیده شود.» (دشتی،پیشین،  ص 523)
ودر سخنی دیگر فرموده اند:« به جوانان روى آورید که آنها به هر کار خیرى شتابان‏ترند.»(کلینی،1381ش،ص 129 )   
در روایت جالبی از امام صادق (علیه السلام)اشاره به شتاب جوانان به سوی خیر درمورد ورود به مذهب شیعه دیده میشود:
روایت است که امام صادق (علیه السلام) به ابى جعفر احول فرمود:« تو به بصره رفتى؟ عرض کرد: آرى. امام علیه السّلام فرمود: شتاب مردم را در پذیرش شیعه چگونه یافتى؟ او در پاسخ عرض کرد: بخدا سوگند آنها اندکند و اگر چه کوشش هم مى‏کنند ولى کوشش آنها هم ناچیز است. حضرت علیه السّلام فرمود: به جوانان روى آورید که آنها به هر کار خیرى شتابان‏ترند.»( همان، ص 129)  
  رهبر کبیر انقلاب در توصیف جوانان واهمیت تربیت دینی آنان ،در سخنانی زیبا چنین می فرمایند:
«جوانها جدید العهد هستند به ملکوت عالم و نفوسشان پاکتر است. هر چه بالاتر بروند، چنانچه مجاهده نکنند و تحت تربیت واقع نشوند، هر قدمى که به بالا بردارند و هر مقدارى که از سنّشان بگذرد، بعیدتر مى‏شوند از ملکوت اعلى و اذهانشان کدورتش بیشتر مى‏شود.ولهذا تربیتها باید از اول باشد. از همان کودکى تحت تربیت انسان قرار بگیرد. »(خمینی،پیشین، ج‏14 ،ص152)
رهبر معظم انقلاب در سخنانی با بیان اهمیت ترویج قرآن درجامعه ، به اهمیت قشر جوان اشاره نموده می فرمایند:«واقعیت تلخ این است که قرآن هنوز در جامعه ما یک امر عمومی نشده است. همه به قرآن عشق می‌ورزند و احترام می‌کنند؛ اما عدّه کمی همواره آن را تلاوت و عدّه کمتری در آن تدبّر می‌کنند. برای رفع این نقیصه که کاری ممکن و رواست، در گام اول باید جوانان و نوجوانان را با متن قرآن آشنا کرد و از شربت گوارا و حیات‌بخش قرآن، به ذائقه آنان چشانید.» (خامنه ای، پیشین، ،20/7/1368)
گذشته ازاهمیت دوران جوانی که به آن اشاره شد، جوانان مهم ترین قشر تاثیر گذار هر جامعه ای می باشند؛زیرا که سرنوشت وآینده آن جامعه را رقم خواهند زد.
آنچه که در جامعه اسلامی ما اهمیت فراوان دارد تربیت ورشد نسل جوان در جهت اهداف مقدس اسلام می باشد چرا که حفظ و تداوم انقلاب در گرو بارور شدن فکر و روح جوانان بر اساس فرهنگ قرآن مى‏باشد؛
این مهم حاصل نمی شود مگر اینکه نسل جوان در مراتب مختلف با قرآن انس پیدا کنند.این امر مهم درسخنان امام خمینی ورهبرمعظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
امام خمینی در توصیه به جوانان،برای مقابله با دشمنان، فرموده اند:«جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن‏ را و با دست دیگر، سلاح را برگیرید و چنان از حیثیت و شرافت خود دفاع کنید که قدرت تفکر توطئه علیه خود را از آنان سلب نمایید.»(خمینی،پیشین، ج‏12 ،ص 202)
آنچه از سخن ارزشمند ایشان قابل برداشت است اینکه دفاع جوانان ازکشور و به طریق اولی دفاع از اسلام ،حاصل نمی گردد مگر اینکه آنها از جهت مادی ومعنوی خود را مسلح وآماده کنند.آنچه در کنار سلاح مادی برای جوانان میهنمان بلکه همه جوانان مسلمان،ضروری وبلکه بسیار مهم تر است ؛سلاح ایمان است که همانا با قرآن در دلها بارور ومستحکم می گردد.
رهبر معظم انقلاب در سخنانی رشادتهای بی نظیر جوانان سلحشور ایران در جبهه های نبرد را حاصل انس با قرآن دانسته ،می فرمایند:

« این جوانان ما از وقتی که با قرآن مأنوس شدند، وضعیت خیلی فرق کرد. ما در طول هشت سال جنگ، زیر آتش توپ و تفنگ، جوانانی را در جبهه‌ها داشتیم که به مجردی که بر زمین می‌نشستند و اندک فراغتی پیدا می‌کردند، قرآنشان را باز می‌کردند و مشغول تلاوت می‌شدند؛ یا مثلاً اگر در اتوبوس و یا کامیون نشسته بودند و داشتند می‌رفتند، قرآنشان را درمی‌آوردند و بنا می‌کردند به خواندن. این است که ما می‌گوئیم قرآن همه چیز ما بوده است. الان هم به برکت قرآن، کشور رو به پیشرفت است.» (خامنه ای،پیشین، 05/11/1371)
بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله)، هدف انس جوانان با قرآن ،یک هدف بلند مدت بوده وبسیاری از نتایج آن پس از یک برنامه مستمر وطولانی در جامعه نمایان خواهد شد.به همین دلیل ایشان می فرمایند:«مهم است که جوانان ما قرآن خوان بشوند و با صداهای خوش بتوانند قرآن را بخوانند. این فقط یک سرگرمی و تفنن نیست.» (خامنه ای،پیشین، 17/12/1371)

1-3-اهداف تحقیق:
این تحقیق دو دسته اهداف علمی وکاربردی(عملی)را تعقیب می نماید.
1-دستیابی به تعریفی جامع وکامل از انس با قرآن در منابع اسلامی وسخنان امام خمینی ومقام معظم رهبری.
2-استخراج عوامل،موانع،آثار،اهداف،مراحل و…انس با قرآن کریم از نگاه رهبران دینی.
3-کمک به سیاست گذاری وبرنامه ریزی در حوزه ی انس با قرآن به عنوان یک تحقیق بنیادی.
4-ارائه الگویی مناسب وکامل برای انس با قرآن در جوانان با تکیه بر دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری
1-4-سئوالات تحقیق
این تحقیق دارای دو نوع سئوال اصلی وسئوالات فرعی است.
پرسش اصلی عبارت است از:انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است؟
وپرسشهای فرعی عبارتند از:
1- انس با قرآن در قرآن وحدیث وبا تکیه بردیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری چگونه تعریف شده است؟
2-اهداف انس با قرآن بر اساس قرآن وحدیث وبا تکیه بر دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری کدامند؟
3-آثار انس با قرآن در قرآن وحدیث و با تکیه بر دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری چیست؟
4-مراحل انس با قرآن در قرآن وحدیث و سخنان امام خمینی ومقام معظم رهبری کدامند؟
5-موانع انس با قرآن در قرآن وحدیث و سخنان امام خمینی ومقام معظم رهبری چه چیزهایی هستند؟
6-راهکارهای انس با قرآن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری چیست؟
7-الگوی انس در قرآن وحدیث با قرآن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری چیست؟

1-5-فرضیه های تحقیق:
1-بر اساس آیات وروایات انس با قرآن از وظایف مهم وخطیر برای مسلمانان وجامعه ی اسلامی است.
2-انس با قرآن دارای مراتب ومراحلی است که در آیات وروایات وسخنان امام خمینی (ره)ومقام معظم رهبری (مد ظله)به آنها اشاره شده است.
3-بر اساس منابع دینی انس با قرآن اهداف والایی را برای فرد وجامعه در پی دارد که از جمله مهم ترین آنها تربیت قرآنی ورسیدن به کمال می باشد.
3-انس با قرآن دارای آثار فردی واجتماعی در جامعه ی اسلامی می باشد.
4-موانع درونی وبیرونی برای عدم انس با قرآن وجود دارد که به هر کدام از مراتب ومراحل انس با قرآن مربوط می گردد.
5-بر اساس سخنان مقام معظم رهبری راهکارهای متعددی برای ایجاد وگسترش انس با قرآن در خانواده،مراکز آموزشی وادارات و…وجود دارد.
6-با توجه به آیات،روایات وسخنان امام خمینی (ره)ومقام معظم رهبری (مد ظله)می توان به الگویی برای انس با قرآن دست یافت.
1-6- روش تحقیق:
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از نوع مطالعه کتابخانه ای وفیش برداری از مطالب وسپس تحلیل محتوا ونتیجه گیری از آنها است.به این معنا که با مطالعه آیات قرآن وتفاسیر واحادیث مربوط در این موضوع پرداخته و بررسی سخنان امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری(مدظله) به تکمیل بحث پرداخته شده است ودر نهایت به تحلیل وپردازش همه این مطالب ونتیجه گیری نهایی انجام شده است.
1-7-پیشینه تحقیق:
پس از بررسی های انجام شده ،هیچ پایان نامه ای با عنوان «عوامل وموانع انس با قرآن در جوانان با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری(مدظله)»و یا حتی نزدیک به این عنوان نیز یافت نشد.
در زمینه موضوع انس با قرآن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری(مدظله)کتابی نوشته نشده است.تنها در کتاب” نقشه راه” (مروری بر منویات حضرت امام خامنه‌ای(حفظه الله) پیرامون انس با قرآن کریم)به گردآوری سخنان مقام معظم رهبری (مدظله)در مورد انس با قرآن پرداخته شده است.این کتاب به کوشش مدیریت مطالعات فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نوشته شده است.در این کتاب به بیان مطالبی از جمله:تعریف انس،اهمیت انس،آثار وموانع انس با قرآن وراهکارهای ایجاد وگسترش انس با قرآن و… پرداخته شده است .
از جمله مقالاتی که در این موضوع نوشته شده است؛مقالاتی در موضوع انس با قرآن کریم است که در جلد چهارم از مجموعه مقالات برگزیده بیست وهشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمع آوری شده است.در این کتاب که در اردیبهشت سال 91 چاپ شده است،10 عنوان مقاله با موضوعات مختلف در مورد انس با قرآن نوشته شده است.
از جمله این مقالات که دراین مجموعه مقالات آمده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:
مراتب ومراحل انس با قرآن کریم در آیات وروایات،با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)،مراحل انس با قرآن کریم در نهج البلاغه،مفهوم شناسی انس با قرآن کریم ،آثار انس با قرآن کریم بر سلامت روحی وروانی از دیدگاه قرآن کریم وروایات،آثار فرهنگی واجتماعی انس با قرآن کریم،می باشد.
لازم به ذکر است در سایت «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی»نیز مقالاتی با موضوعات مرتبط با انس با قرآن وجود دارد که از برخی از آنها در این پروژه تحقیقاتی بهره برده شده است.
بحث تدبر در قرآن ،از جمله مهم ترین مباحث مرتبط با موضوع انس با قرآن است؛از جمله مقالاتی که در این بحث مورد استفاده قرار گرفته است؛مقاله«روش تدبر در سوره های قرآن کریم» می باشد که مجری آن آقای علی صبوحی طسوجی می باشد.در این مقاله که تحت نظر دبیر خانه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی در بهار 1388 اجرا ونوشته شده است؛به بیان مطالبی در مورد ضرورت تدبر در قرآن کریم،مفهوم شناسی تدبر،روش تدبر در سوره ها و در نهایت ارائه روش تدبر پیشنهادی در برخی از سور پرداخته شده است.
1-8-تعریف انس با قرآن
انس در لغت مصدری به معنای الفت است.(قرشی،1371 ش، ج‏1، ص132)ونیز ابن منظور در لسان العرب میگوید: «الأَنَسُ خلاف الوَحْشَهِ»؛ یعنی انس در مقابل وحشت به کار میرود. (ابن منظور،1414 ق، ج‏6، ص13 )
از این رو گفته اند: «مع‏ التَّجَانُس‏ التَّآنُس»: همجنسى و همانندى انس‏ و الفت مى‏آورد. (مهیار،بی تا، ص 208)بنابراین کسی که با چیزی انس بگیرد با آن هم جنس وهم سنخ میشود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

راغب نیز در مفردات میگوید: الأنس: خلاف النفور یعنی ألفت و محبّت ،بر خلاف تنفّر و بى‏محبّتى است( راغب،1375 ش، ج‏1، ص 216)
معانی فوق با توضیحات جامع تر در التحقیق به این نحو بیان شده است که:« أنس: أصل واحد، و هو ظهور الشی‏ء و کلّ شی‏ء خالف طریقه التوحّش.و استأنست به و تأنّست به: إذا سکن الیه القلب و لم ینفر. أنّ الأصل الواحد فی هذه المادّه: هو القرب مع الظهور بعنوان الاستیناس، فی مقابل النفور و الوحشه و البعد. و هذا المعنى محفوظ فی جمیع صیغ مشتقّاتها.»( مصطفوی،حسن، ج‏1، اقتباس از صص: 161-159)
باتوجه به تعریف جامع بیان شده در التحقیق ومطالب فوق میتوان نتیجه گرفت: انس در لغت به معنای قرب ونزدیکی والفت ومحبتی است که در شی بروزو ظهور پیدا میکند.وحالتی است که قلب به آن آرام میگیرد؛و در مقابل نفرت ،وحشت ودوری قرار دارد. باید توجه داشت که بین دو چیز هم جنس وهمانند انس ایجاد میشود واز طرفی هرچقدر این انس بیشتر شود تجانس وهمانندی بین آن دو نیز افزایش پیدا میکند.
برای انس با قرآن از نظر بزرگان دین وشخصیتهای قرآنی ، تعاریف متعددی وجود دارد که به امور مختلفی چون عصر زندگی آنها،دیدگاههای آنها وموقعیت علمی واجتماعی آنان بستگی دارد.
آنچه به عنوان اصطلاح اُنس در این پایان نامه مد نظر ومحور بحث،قرار داده شده است؛تعریفی است که مقام معظم رهبری (مدظله)مطرح نموده اند.لازم به ذکر است که با بررسی های انجام شده ،مشخص شد که برای انس با قرآن تعاریف خاصی بیان نشده است.تنها تعریف بیان شده از مقام معظم رهبری است.در این مورد نیز باید چندین سخن از ایشان را در کنار هم قرار دهیم تا مفهوم مد نظر ایشان از انس را به درستی در یابیم .
این تعریف در بخشهای مختلف به صورتهای زیر بیان شده است:
ایشان در جایی می فرمایند: «انس با قرآن یعنی قرآن را خواندن و باز خواندن و در مفاهیم قرآنی تدبر کردن و آنها را فهمیدن.»(خامنه ای، پیشین،10/01/1369)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در جای دیگر تاکید دارند:«برادران من! این خواندن و تلاوت قرآن قدم اول است، قدم آخر نیست. اول آشنایی و انس با قرآن لازم است. بعد، مفاهیم قرآنی را به صورت سطور قطعی و مجسم برنامه زندگی در مقابل چشم نگه داشتن.»(خامنه ای، پیشین ،26 /06/1383)
ایشان در تاکید بر اینکه عمل به قرآن یک مرحله مهم از انس با قرآن است؛می فرمایند:« اگر ما معتقدیم ـ که معتقدیم ـ که عمل به قرآن، اساس و محور احیاء قرآن است و مسئله به تلاوت و خواندن و اینها ختم نمی‌شود ـ که به آن اعتقاد داریم؛ معتقدیم باید به قرآن عمل کنیم، باید جامعه‌مان را قرآنی کنیم، باید فکرمان را قرآنی کنیم، باید عملمان را قرآنی کنیم، باید قرآن را باور کنیم؛ و وعده قرآن را وعده صدق و حق بدانیم، همین‌طور که خود قرآن می‌فرماید:( وَ تَمَّتْ کَلِمَهُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ( ؛همچنانی که باید تعاملمان با شخص خودمان، با افراد خانواده‌مان، با افراد محیط کارمان، با افراد اجتماعمان، با مسلمین کشورهای دیگر، با قدرت‌ها، با ملت‌ها و همه اینها باید نَفَس و روح قرآنی تنظیم بشود؛ اینها همه‌اش درست است و به آن اعتقاد داریم؛احیاء قرآن، عمل به قرآن و گرامیداشت قرآن این است.»( خامنه ای،پیشین، 04/ 07/ 1385)
با جمعبندی دیدگاه ایشان در یافته می شود که انس با قرآن از مرحله خواندن مکرر وسعی در فهم مفاهیم وتدبر در آیات آغاز می گردد ودر نهایت باید به عمل به آیات نورانی قرآن منجر گردد.

فصل 2:
اهداف انس
با قرآن

پیش در آمد:
با بررسی سخنان امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری (مدظله)،ملاحظه می شود که برای انس با قرآن،اهدافی بیان شده است.این اهداف را می توان در سه جنبه کلی دسته بندی نمود که شامل:اهداف فردی،اجتماعی وجهانی می باشند.لازم به ذکر است که منظور از اهداف اجتماعی آن اهدافی است که به جامعه اسلامی مربوط می گردد؛واهداف جهانی آن مواردی را شامل می گردد که به مردم جهان وموقعیت امت اسلامی در جهان ارتباط دارد.در این گفتار ابتدا به اهداف فردی،سپس اهداف اجتماعی ودر نهایت اهداف جهانی پرداخته می شود.
لازم به ذکر است که بین این اهداف رابطه بر قرار است به این نحو که دستیابی به اهداف فردی منجر به دستیابی به اهداف اجتماعی می گرددو هر دوی اینها در نهایت دست یابی به اهداف جهانی را نتیجه می دهد. در صورت دستیابی به اهداف اجتماعی،دست یابی به اهداف فردی نیز تقویت می گردد.دست یابی به اهداف جهانی نیز خود تقویت کننده اهداف اجتماعی وفردی خواهد بود.این روابط را می توان به صورت زیر نمایش داد:

شکل (2-1)

2-1-اهداف فردی:این اهداف برای هر یک از افراد جامعه اسلامی مد نظر است.که شامل موارد زیر می شود:
2-1-1-انسان سازی وتربیت قرآنی انسان:
هدف خداوند از ارسال پیامبران ووحی وکتب مقدس الهی ،در اختیار قرار دادن تعلیماتی برای بشر بوده است که انسان را در جهت الهی ومورد نظر خداوند تربیت نماید،امام خمینی(ره)در این رابطه می فرمایند:

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید